0Item(s)

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

لطفاً دسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

جدول سایز برای کودکان 0 تا 14 ساله

پوشاک نوزاد از بدو تولد تا 14+ را می توانید از فروشگاه اچ اند ام ایران تهیه نمایید. توجه فرمایید که سایز ها باید مستقیماً از روی بدن کودک گرفته شود.

A- دور سینه

B- دورکمر

C- دور باسن

D- طول داخلی پا، از قسمت داخلی پا تا کف اندازه گیری می شود.

E- قد کودک

***

هر اینچ برابر با ۲٫۵۴ سانتیمتر است.

 • دختران / پسران 0-24 ماه
  سن (ماه) 0 0-1 1-2 2-4 4-6
  سایز 44 50 56 62 68
  قد (اینچ) 17 20 22 24 27
  دور سینه (سانتی متر) 31,75 36 38,5 43 45,5
  دور سینه (اینچ) 12½ 14 15 17 18
  سن (ماه) 6-9 9-12 12-18 18-24
  سایز 74 80 86 92
  قد (اینچ) 29 31 34 36
  دور سینه (سانتی متر) 47 49,5 50,75 52,5
  دور سینه (اینچ) 18½ 19½ 20 20½
 • دختران / پسران از 1 تا 14 سال
  سن (سال) 1½-2 2-3 3-4
  سایز 92 98 104
  قد (اینچ) 36 39 41
  دور سینه (سانتی متر) 52,5 54,25 56
  دور سینه (اینچ) 20½ 21¼ 22
  دورکمر (سانتی متر) 50,5 52,5 54,5
  دورکمر (اینچ) 19¾ 20¾ 21½
  دور باسن (سانتی متر) 53 56 60
  دور باسن (اینچ) 20¾ 22 23¾
  طول داخلی پا(سانتی متر) 38 41 45,5
  طول داخلی پا (اینچ) 15 16 18
  سن (سال) 4-5 5-6 6-7 7-8
  سایز 110 116 122 128
  قد (اینچ) 43 46 48 50
  دور سینه (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 58 60,5 63 65/64
  دور سینه (اینچ) دخترانه/پسرانه 22¾ 23¾ 24¾ 25¼/25
  دورکمر (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 55 56 57 58/59
  دورکمر (اینچ) دخترانه/پسرانه 21¼ 22 22½ 22¾/23¼
  دور باسن (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 62 64 66 70/68
  دور باسن (اینچ) دخترانه/پسرانه 24¼ 25 26 27½/26¾
  طول داخلی پا(سانتی متر) دخترانه/پسرانه 49,25 52 56 59,75/59,25
  طول داخلی پا (اینچ) 19½ 20½ 22 23½
  سن (سال) 8-9 9-10 10-11 11-12
  سایز 134 140 146 152
  قد (اینچ) 53 55 57 60
  دور سینه (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 68,5/67,5 71,5/71 74,5 78
  دور سینه (اینچ) دخترانه/پسرانه 27/26½ 28 29¼ 30¾
  دورکمر (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 60 61,75/61,5 64/63,5 65,5/68
  دورکمر (اینچ) دخترانه/پسرانه 23¾/24¼ 24¼/25 25/26 25¾/26¾
  دور باسن (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 73,5/71 77/74,25 80,5/77,5 84/81
  دور باسن (اینچ) دخترانه/پسرانه 29/28 30¼/29¼ 31¾/30½ 33/31¾
  طول داخلی پا(سانتی متر) دخترانه/پسرانه 63/62 65,75/65 69/67,5 71,5/70,5
  طول داخلی پا (اینچ) دخترانه/پسرانه 24¾/24½ 25¾/25½ 27/26½ 28/27¾
  سن (سال) 12-13 13-14 14+
  سایز 158 164 170
  قد (اینچ) 62 65 68
  دور سینه (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 80/82 82,5/86 85/89
  دور سینه (اینچ) دخترانه/پسرانه 31½/32¼ 32¼/33¾ 33½/35
  دورکمر (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 66,5/70,5 67,35/73 68,5/74,5
  دورکمر (اینچ) دخترانه/پسرانه 26/27¾ 26½/28¾ 27/29¼
  دور باسن (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 86,5/85 88/89 90/91,5
  دور باسن (اینچ) دخترانه/پسرانه 34/33½ 34¾/35 35½/36
  طول داخلی پا(سانتی متر) دخترانه/پسرانه 74,5/73,5 77,5/76,25 78/79
  طول داخلی پا (اینچ) دخترانه/پسرانه 29¼/28¾ 30½/30 30¾/31

 • لباس های سایز بزرگ دخترانه و پسرانه

  سایز X = آیتم های سایز بزرگ از نظر طولی نرمال بوده، اما کمی عریض تر هستند

  سن (سال) 8-9 9-10 10-11 11-12
  سایز 134X 140X 146X 152X
  قد (اینچ) 53 55 57 60
  دور سینه (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 74,5/73,5 77,5/77 80,5 84
  دور سینه (اینچ) دخترانه/پسرانه 29¼/28¾ 30½/30¼ 31¾ 33
  دورکمر (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 70/71,5 72/73,5 77/79 80,5/81
  دورکمر (اینچ) دخترانه/پسرانه 27½/28 28¼/28¾ 30¼/31 31¾/35½
  دور باسن (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 79,5/77 83/80,5 86,5/83,5 90/87
  دور باسن (اینچ) دخترانه/پسرانه 31¼/30¼ 32¾/31¾ 34/32¾ 35½/34
  طول داخلی پا(سانتی متر) دخترانه/پسرانه 63/62 66/65 69/67,5 71,5/70,5
  طول داخلی پا (اینچ) دخترانه/پسرانه 24¾/24½ 26/25½ 27/26,5 28/27¾
  سن (سال) 12-13 13-14 14+
  سایز 158X 164X 170X
  قد (اینچ) 62 65 68
  دور سینه (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 86/90 88,5/94 91/97
  دور سینه (اینچ) دخترانه/پسرانه 33¾/35½ 34¾/37 35¾/38
  دورکمر (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 84,5/85,5 85,5/90 89/93,5
  دورکمر (اینچ) دخترانه/پسرانه 33¼/33¼ 33¾/35½ 35/36¾
  دور باسن (سانتی متر) دخترانه/پسرانه 92,5/93 94/97 96/99,5
  دور باسن (اینچ) دخترانه/پسرانه 36½/36 37/38 37¾/39
  طول داخلی پا(سانتی متر) دخترانه/پسرانه 74,5/73,5 77,5/76,5 78/79
  طول داخلی پا (اینچ) دخترانه/پسرانه 29¼/29 30½/30 30¾/31

 • جوراب و کفش

  جوراب

  سایز 10/12 13/15 16/18 19/21
  طول پا (سانتی متر) 7,6 9,5 11,4 13,3
  طول پا (اینچ) 3
  سایز 22/24 25/27 28/30 31/33
  طول پا (سانتی متر) 15,1 17 18,9 20,8
  طول پا (اینچ) 6
  سایز 34/36 37/39 40/42
  طول پا (سانتی متر) 22,8 24,8 26,9
  طول پا (اینچ) 9 10½

  کفش

  سایز 22 23 24 25
  طول پا (سانتی متر) 13,6 14,2 14,8 15,4
  طول پا (اینچ) 6
  سایز 26 27 28 29
  طول پا (سانتی متر) 16,1 16,7 17,3 17,9
  طول پا (اینچ) 7
  سایز 30 31 32 33
  طول پا (سانتی متر) 18,5 19,2 19,8 20,5
  طول پا (اینچ) 8
  سایز 34 35 36 37
  طول پا (سانتی متر) 21,1 21,7 22,4 23,1
  طول پا (اینچ) 9
  سایز 38 39 40 41
  طول پا (سانتی متر) 23,7 24,4 25 25,7
  طول پا (اینچ) 10

  کفش و صندل

  سایز 10/11 12/13 14/15 16/17
  طول پا (سانتی متر) 6,7 8 9,2 10,5
  طول پا (اینچ) 3 4
  سایز 18/19 20/21 22/23 24/25
  طول پا (سانتی متر) 11,7 13 14,2 15,4
  طول پا (اینچ) 5 6
  سایز 26/27 28/29 30/31 32/33
  طول پا (سانتی متر) 16,7 17,9 19,2 20,5
  طول پا (اینچ) 7 8
  سایز 34/35 36/37 38/39 40/41
  طول پا (سانتی متر) 21,7 23,1 24,4 25,6
  طول پا (اینچ) 9 10

اندازه باید مستقیم از روی بدن شما گرفته شود

A: اندازه دور سینه خود را در هنگام پوشیدن سینه بند مناسب، بر روی کاملترین قسمت نیم تنه خود اندازه بگیرید.

B: اگر در حال خرید سوتین هستید، باید اندازه گیری دیگری را مستقیماً زیر نیم تنه انجام دهید.

C: کمر خود را از باریکترین نقطه سایز بگیرید

D: اندازه گیری لگن، از بزرگ ترین قسمت باسن اندازه گیری می شود.

E: طول داخلی پا، از قسمت داخلی پا تا کف اندازه گیری می شود.

***

هر اینچ برابر با ۲٫۵۴ سانتیمتر است.

 • بلوز ، لباس ، دامن ، شلوار و غیره
    XS S M L
  سایز 32 34 36 38 40 42 44 46
  دور سینه (سانتی متر) 76 80 84 88 92 96 100 104
  دور سینه (اینچ) 30 31½ 33 34½ 36¼ 37¾ 39½ 41
  دورکمر (سانتی متر) 60 64 68 72 76 80 84 88
  دورکمر (اینچ) 23½ 25¼ 26¾ 28½ 30 31½ 33 34½
  دور باسن (سانتی متر) 84 88 92 96 100 104 108 112
  دور باسن (اینچ) 33 34½ 36¼ 37¾ 39½ 41 42½ 44
  طول داخلی پا(سانتی متر) 79 79 79 79 79 79 79 79
  طول داخلی پا (اینچ) 31 31 31 31 31 31 31 31
    XL 2XL 3XL* 4XL*
  سایز 48 50 52 54 56 58 60 62
  دور سینه (سانتی متر) 110 116 122 128 134 140 146 152
  دور سینه (اینچ) 43¼ 45½ 48 50½ 52¾ 55 57½ 59¾
  دورکمر (سانتی متر) 94 100 106 112 118 124 130 136
  دورکمر (اینچ) 37 39½ 41¾ 44 46½ 48¾ 51 53½
  دور باسن (سانتی متر) 117 122 127 132 137 142 147 152
  دور باسن (اینچ) 46 48 50 52 54 56 57¾ 59¾
  طول داخلی پا(سانتی متر) 79 79 79 79 79 79    
  طول داخلی پا (اینچ) 31 31 31 31 31 31    

  *سایز مورد استفاده برای پیراهن.

 • جین


  سایز شلوار جین اغلب به اینچ است . رقم اول از سمت چپ دور کمر و رقم دوم طول داخلی پا میباشد .

    XS S M L XL
  سایز 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
  سایز به اینچ 24", 25" 26",27",28" 29",30",31" 32",33",34" 36"
 • سایز ها

  اگر قد شما در حدود 160 سانتیمتر است، فقط کافی است لباس های ما را با سایز های ایده آل که به طول و وزن شما بستگی ندارد، امتحان کنید و سایز های عرض را در راهنمای سایز استاندارد دنبال کنید

  طول داخلی استاندارد از قسمت داخلی پا به پایین تا کف در حدود 73 سانتی متر برای تمام سایز ها می رسد.

 • سایز های بارداری

  سایز خود را بر اساس دور سینه و دور باسن انتخاب کنید.

  انواع پوشاک مورد نیاز شما در دوران بارداری در قسمت "پوشاک بارداری" در قسمت منوی زنانه ارائه گردیده است.

 • کفش و جوراب

  کفش

  سایز 35 36 37 38 39 40 41
  طول پا (سانتی متر) 22,3 23 23,6 24,3 25 25,6 26,3
  طول پا (اینچ) 8,8 9 9,3 9,6 9,8 10 10,4

  جوراب

  سایز 36/38 39/41
  طول پا (سانتی متر) 23-24,3 25-26,3
  طول پا (اینچ) 9-9,6 9,8-10,4
 • اکسسوری

  کمربند

    XS S M L XL
  دورکمر (سانتی متر) 64 72 80 88 100
  دورکمر (اینچ) 25 28½ 31½ 34½ 39½
  دور باسن (سانتی متر) 81 89 97 105 113
  دور باسن (اینچ) 32 35 38 41½ 44½

  دستکش

    XS S M L
  سایز کف دست (سانتی متر) 17,5 18,3 19,1 19,9
  سایز کف دست (اینچ) 6,5 7,0 7,5 8,0

  کلاه

    S M L
  دور سر (سانتی متر) 54 56 58
  دور سر (اینچ) 21,3 22,0 22,8

برای بدست آوردن سایز درست ، باید سایز ها کاملا از روی بدن گرفته شوند.

A- دور سینه

B- دورکمر

C- دور باسن

D- طول داخلی پا، از قسمت داخلی پا تا کف اندازه گیری می شود.

***

هر اینچ برابر با ۲٫۵۴ سانتیمتر است.

 • پیراهن
    XS S M L XL 2XL
  سایز 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
  دور سینه (سانتی متر) 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
  دور سینه (اینچ) 31½-33 34½-36¼ 37¾-39½ 41-42½ 44-45½ 47¼-48¾
  دورکمر (سانتی متر) 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112
  دورکمر (اینچ) 26¾-28¼ 30-31½ 33-34½ 36¼-37¾ 39½-41 42½-44
 • انواع بالاتنه، کاپشن و جلیقه
    XS S M
  سایز 42 44 46 48 50
  دور سینه (سانتی متر) 84 88 92 96 100
  دورکمر (سانتی متر) 72 76 80 84 88
  طول آستین (سانتی متر) 62 62.5 63 63.5 64
  دور گردن(سانتی متر) 35 36 37 38 39
    L XL 2XL
  سایز 52 54 56 58 60 62
  دور سینه (سانتی متر) 104 108 112 116 120 124
  دورکمر (سانتی متر) 92 96 100 104 108 112
  طول آستین (سانتی متر) 64.5 65 65.5 66 66.5 67
  دور گردن(سانتی متر) 40 41 42 43 44 45
 • شلوار
    XS S M
  سایز 42 44 46 48 50
  دورکمر (سانتی متر) 72 76 80 84 88
  دورکمر (اینچ) 28¼ 30 31½ 33 34½
  دور باسن (سانتی متر) 90 93 96 99 102
  دور باسن (اینچ) 35½ 36½ 37¾ 39 40
  طول داخلی پا(سانتی متر) 81 81 82 82 83
  طول داخلی پا (اینچ) 31¾ 32 32 32¼ 32½
    L XL 2XL
  سایز 52 54 56 58 60 62
  دورکمر (سانتی متر) 92 96 100 104 108 112
  دورکمر (اینچ) 36¼ 37¾ 39½ 41 42½ 44
  دور باسن (سانتی متر) 105 108 111 114 117 120
  دور باسن (اینچ) 41¼ 42½ 43¾ 44¾ 46 47¼
  طول داخلی پا(سانتی متر) 83 84 85 85 86 86
  طول داخلی پا (اینچ) 33 33 33¼ 33½ 33¾ 34
 • جین

  سایز های شلوار جین غالبا به اینچ می باشد. سایز اول از سمت چپ دور کمر و سایز دوم طول داخلی پا می باشد.

    XS S M L XL XXL
  سایز 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
  سایز به اینچ 26", 27" 28",29",30" 31",32",33" 34",36" 38",40" 42"
 • سایز بزرگ

  تی شرت و انواع بالاتنه

  طول: +3 سانتی متر (از سایز های معمولی)
  طول:+1،2 اینچ (از سایز های معمولی)

  طول آستین: +3 سانتی متر (از سایز های معمولی)

  طول آستین: +1،2 اینچ (از سایز های معمولی)

  شلوار

  طول داخلی پا: +4 سانتی متر (از سایز های معمولی)
  طول داخلی پا: +1،2 اینچ (از سایز های معمولی)

  پیراهن M L
  سایز 39 40 41 42
  قد (سانتی متر) 188 189 190 191
  دور سینه (سانتی متر) 96 100 104 108
  دور کمر (سانتی متر) 84 88 92 96
  طول آستین (سانتی متر) 66.5 67 67.5 68
  دور گردن (سانتی متر) 38 39 40 41
  انواع بالاتنه M/L L/L
  سایز 48L 50L 52L 54L
  قد (سانتی متر) 188 189 190 191
  دور سینه (سانتی متر) 96 100 104 108
  دور کمر (سانتی متر) 84 88 92 96
  طول آستین (سانتی متر) 66.5 67 67.5 68
  دور گردن (سانتی متر) 38 39 40 41
  شلوار M L
  سایز 48L 50L 52L 54L
  قد (سانتی متر) 188 189 190 191
  دور سینه (سانتی متر) 96 100 104 108
  دور کمر (سانتی متر) 84 88 92 96
  باسن (سانتی متر) 99 102 105 108
  طول داخلی (سانتی متر) 86.4 87 87.6 88.2
 • جوراب و کفش

  کفش

  سایز 38 39 40 41 42 43 44 45
  طول پا (سانتی متر) 24,3 25 25,6 26,3 26,9 27,6 28,3 29
  طول پا (اینچ) 9,6 9,8 10,1 10,4 10,6 10,9 11,1 11,4

  جوراب

  سایز 37/39 40/42 43/45
  طول پا (سانتی متر) 23,6-25 25,6-26,9 27,6-29
  طول پا (اینچ) 9,3-9,8 10,1-10,6 10,9-11,4
 • اکسسوری

  دستکش

    XS S M L XL
  سایز کف دست (سانتی متر) 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3
  سایز کف دست (اینچ) 7,9 8,2 8,5 8,6 9,2

  کلاه

    S M L XL
  دور سر (سانتی متر) 56 58 60 62
  دور سر (اینچ) 22 22,8 23,6 24,4